Monografie, książki i artykuły przeglądowo–problemowe


 1. Recent trends of development in the theory of plasticity, Pergamon Press – PWN, Oxford, 1963 [z W.Olszakiem i Z.Mrozem]; tłumaczenie na język rosyjski Moskwa 1964; tłumaczenie na język czeski Praha 1964.
  Pełny tekst - niedostępny
 2. Teoria plastyczności (praca zbiorowa), PWN, Warszawa, 1965 [współautorstwo i redakcja naukowa].
  Pełny tekst - niedostępny
 3. Termodynamiczna teoria materiałów reologicznych, Ossolineum, Wrocław –Warszawa, 1966.
  Pełny tekst - niedostępny
 4. Teoria lepkoplastyczności, PWN, Warszawa 1966.
  Pełny tekst - niedostępny
 5. Fundametal problems in viscoplasticity, w: Advances in Applied Mechanics 9, Academic Press, New York, 1968, 343–377; (tłumaczenie na język rosyjski Moskwa 1968).
  Pełny tekst - niedostępny
 6. Thermodynamical problems of continuum media, Ossolineum, Wrocław – Warszawa, 1970 [z Z. Płochockim i K.C. Valanisem, redakcja naukowa całości].
  Pełny tekst - niedostępny
 7. Viscoplasticity, w: Theory and Applications, CISM, Lectures, Udine, September 1971.
  Pełny tekst - niedostępny
 8. Thermodynamic theory of viscoplasticity, Advances in Applied Mechanics 11, 313–354 (1971).
  Pełny tekst - niedostępny
 9. Zastosowania lepkoplastyczności (praca zbiorowa), Ossolineum, Wrocław –Warszawa, 1971 [współautorstwo i redakcja naukowa].
  Pełny tekst - niedostępny
 10. Termodynamiczna, infinitesymalna teoria lepkoplastyczności, Mech. Teoretyczna i Stos., 10, 281–307 (1972).
  Pełny tekst - niedostępny
 11. Problems of thermoplasticity, Nucl. Eng. Design 24, 1–55 (1973). [z A. Sawczukiem]
  Pełny tekst - niedostępny
 12. Théorie physique de la viscoplasticité, Publication du Centre Scientifique de l’Academie Polonaise des Sciences, á Paris, Fascicule 104, PWN, Warszawa, 1974.
  Pełny tekst - niedostępny
 13. Internal variable description of plasticity, Problems of plasticity, w: Foundations of Plasticity, (ed. A.Sawczuk), Proc. Inter. Symp., Warsaw, August 30 – September 2, 1972, Nordhoof–Leyden, 1974, 145–176.
  Pełny tekst - niedostępny
 14. Thermodynamic of an elastic–vicoplastic material, CISM Lectures, Udine, June 30 – July 2, 1975.
  Pełny tekst - niedostępny
 15. Termodynamika materiałów niesprężystych, Biblioteka Mechaniki Stosowanej, PAN, PWN, Warszawa, 1978.
  Pełny tekst - niedostępny
 16. Thermodynamics of dissipative materials, w: Recent Developments in Thermodynamics of Solids, (eds. G. Lebon i P. Perzyna), Springer, Wien, 1980, 95–220.
  Pełny tekst - niedostępny
 17. Thermodynamic foundations of flow and fracture of inelastic materials, CISM Lectures, Udine, September 10–14, 1979.
  Pełny tekst - niedostępny
 18. Application of viscoplasticity to the description of properties of rocks, CISM Lectures, Udine, September 10–14, 1979. [z W. Olszakiem]
  Pełny tekst - niedostępny
 19. Fizykalna teoria lepkoplastyczności, Prace IPPT, PAN, 1982.
  Pełny tekst - niedostępny
 20. Fizyka mechanizmów zniszczenia, Prace IPPT, PAN, 1982.
  Pełny tekst - niedostępny
 21. Ductile versus brittle failure of solids in dynamic processes, w: Postcritical Behaviour and Fracture of Dissipative Solids, CISM Lectures, Udine, June 27 – July 1, 1988, 1–128.
  Pełny tekst - niedostępny
 22. Constitutive equations for thermoplasticity and instability phenomena in thermodynamic flow processes, w: Progress in Computational Analysis of Inelastic Structures, (ed. E.Stein), Springer–Verlag, Wien, 1993, 1–78.
  Pełny tekst - niedostępny
 23. Constitutive modelling of dissipative solids for localization and fracture, w: Localization and Fracture Phenomena in Inelastic Solids (ed. P. Perzyna), Springer, Wien, 1998, 99–241.
  Pełny tekst - niedostępny
 24. Thermo-Elasto-Viscoplasticity and Damage, w: Handbook of Materials Behavior Models, Sec. 9.5, (Ed. J. Lemaitre), 821-834, Academic Press, 2001.
  Pełny tekst - niedostępny
 25. Localization and localized fracture phenomena in inelastic solids under cyclic dynamic loadings, Foundations of Civil and Environmental Engineering, 1, 41-86, 2002. [z W. Dornowskim]
  Pełny tekst
 26. Thermodynamical Theory of Inelastic Single Crystals, Engineering Transactions, 50, 107-164, 2002.
  Pełny tekst - niedostępny
 27. The Thermodynamical Theory of Elasto–Viscoplasticity, Engineering Transactions, 53, 235-316, 2005.
  Pełny tekst - niedostępny