Działalność akademicka i nominacje:

 • 15 maja 1953, asystent, Katedra Mechaniki Ogólnej, Politechniki Warszawskiej;
 • 1 lipca 1956, st. asystent, Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych, IPPT PAN;
 • 1 czerwca 1959, adiunkt, Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych, IPPT PAN;
 • 1 stycznia 1964, docent, Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych, IPPT PAN;
 • 5 marca 1971, profesor nadzwyczajny, Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych, IPPT
  PAN;
 • 5 października 1978, profesor zwyczajny, Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych,
  IPPT PAN;
 • 1 stycznia 1964, Kierownik Pracowni Teorii Lepkoplastyczności, Zakład Mechaniki
  Ośrodków Ciągłych, IPPT PAN;
 • 1 lutego 1979- 31 grudnia 2001, Kierownik Pracowni Teorii Materiałów Niesprężystych,
  Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych, IPPT PAN;
 • 1978–1980, kierownik Studium Doktoranckiego, IPPT PAN;
 • 1980–1982, z–ca dyrektora d/s naukowych IPPT PAN;
 • 1 stycznia 2002, profesor emerytowany IPPT PAN.